تبلیغات
آموزشهای اینترنتی - کل کتابها بدون دسته بندی

آموزشهای اینترنتی

پنجشنبه 17 تیر 1389

کل کتابها بدون دسته بندی

نویسنده: server   طبقه بندی: کتابهای ریاضی کاربردی، 

کل کتابها بدون دسته بندی

دانلود کتابها در ادامه

۱-جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف

۲- دو کتاب الف)کتاب جبر جابجایی Atiyah, Macdonald

                 ب) کتاب حل المسایل-جبر جابجایی Atiyah

                   ج) کتاب حل المسایلی دیگر جبر جابجایی عطیه2004-شامل فصل11

۳- حل المسایل جبر هانگرفورد (hungerford )

۴-كتاب حلقه های جابجایی نوشته کاپلانسکی Commutative Rings IRVING KAPLANSKY

۵- كتاب حل تمرین حلقه های ناجابجایی لام- T.Y-Lam-noncommutative

۶- كتاب حلقه ها و کاتگوری مدولها-اندرسون (Rings and categories of modules- Anderson)

7- کتاب مقدمه ای بر بردارها و تانسورها- جبرخطی- IntroductionToVectorsAndTensorsVol-1-2

8- کتاب مقدمه ای بر جبر جابجایی- Ash R.B. A course in commutative algebra

9-کتاب مقدمه ای بر جبر پیشرفته- جوزف روتمن- Advanced Modern Algebra - Joseph J. Rotman

10- کتاب جبر پیشرفته-کاربردی- گیلبرت-Gilbert-MODERN-ALGEBRA-WITH-APPLICATIONS

۱۱-Commutator-theory-for-Congruence-Modular-Varieties

۱۲-الف) حل تمرینهای کتاب نظریه مدولها-دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت اول- تا بخش مدولهای پروژکتیو

       ب) قسمت اول حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg

۱۳-    الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت دوم-تا جیکبسون رادیکال

      ب) قسمت دوم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg

۱۴-  الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت سوم-فصل۱۲و ۱۳

      ب) قسمت سوم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg

۱۴.۵- الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت چهارم-مدولهای یکدست-قضیه هیلبرت و ...

       ب) قسمت چهارم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg

۱۵- کتاب جبر هومولوژی hological-algebra--Hilton-Stammbach

۱۶-مجموعه ای از لام-درمورد مدولها و حلقه ها lecture on modules and rings_T.Y_Lam

۱۷- کتاب مقدمه ای بر جبر-abstract-Algebra-Pierre-Antoine-Grille

۱۸- اصل کتاب حلقه های ناجابجایی لام-t.y-lam

۱۹-کتاب تئوری گروه ها روتمن-the theory group-rotman

۲۰-اصل کتاب جبر هانگرفورد Algebra-Hungerford

۲۱- کتاب جبر جابجاییEisenbud D. Commutative algebra, with a view toward algebraic geometry

۲۲- کتاب جبر جابجایی کانز-Kunz - Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry

۲۳- کتاب تئوری اعداد جبری-کوهن course in computational algebraic number theory - Cohen

۲۴- کتاب جبر- درک-رابینسون-Derek J[1]. S. Robinson - An Introduction to Abstract Algebra

۲۵- کتاب مباحثی در جبر -هرشتاین- Topics in Algebra - I[1].N. Herstein-

۲۶- کتاب (به زبان روسی)-میلنر- Milnor J[1]., Introduction to algebraic K-theory (ruso

۲۷- کتاب جبرجابجایی _Singular_Introduction_to_commutative_algebra__Gert-Martin_Greuel

۲۸- کتاب جبر خطی هافمن-کنزی-Linear Algebra - Hoffman

۲۹-کتاب جبر -بورباکی-فصل۱تا۳--N.Bourbaki-Algebra-Chaps1to3

۳۰ - کتاب جبر خطی هفرون-Linear Algebra - Hefferon

۳۱- کتاب Algebras_Rings_and_Modules-Michiel Hazewinkel-Nadiya Gubareni-V.V. Kirichenko

۳۲- کتاب Commutative AlgebraGeometric Homological Combinatorial and Computational Aspects

۳۳- کتاب مقدمه ای بر جبرلی-Introduction to Lie Algebras -Karin Erdmann, Mark Wildon

۳۴- کتاب مقدمه ای بر هندسه جبری-Introduction to Algebraic Geometry-Hassett-Cambridge,2007

۳۵-کتاب نظریه نمایش- Representation Theory

۳۶- کتاب نظریه نمایش-Representation theory A first course 1 Finite groups Fulton

۳۷- کتاب-نمایش گروه های متناهی Representations of Finite Groups

۳۸- حل تمرین کتاب ایزاک-solution of character theory by isaac

۳۹- کتاب حلقه ها مدولها وکاتگوری -algebra.vol.1_rings_modules_and_categories-faith_c

۴۰- کتاب جبر-algebra_3rd_ed-serge_lang

۴۱- کتاب Conner_-_Lectures_on_the_Action_of_a_Finite_Group

۴۲- کتاب نظریه گروه های متناهی finite_group_theory-aschbacher

۴۳- کتاب گروه های لی-متناهی-finit-lei groups-charle-thomas

۴۴- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number-gorenstein

۴۵- کتاب گروه های متناهی Finite Groups-Gorenstein

۴۶- کتاب حلقه های حابحایی-ماتسومورا-Matsumura H. Commutative ring theory

۴۷- کتاب نظریه حلقه ها-پاسمن-passman-ring-theory

۴۸- کتاب حلقه های لوکال-موضعی-ناگاتا- Nagata[1]. Local Rings

۴۹- کتاب جبر بورباکی فصل۴تا۷-Bourbaki-Algebra-chapters-4-7

۵۰- کتاب جبر جابجایی بورباکی-Commutative_Algebra_Bourbaki

۵۱- کتاب جبر جابجایی زاریسکی جلد اول-----zariski-samuel__commutative_algebra-i

۵۲- کتاب جبر جابجایی زاریسکی-جلد دوم-zariski-samuel__commutative_algebra_ii

۵۳- کتاب reiner_-_representation_theory_of_finite_groups_and_related_topics

۵۴- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number۱

۵۵- کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number 2

۵۶-کتاب جبر جابجایی Stanley R.P. Combinatorics and commutative algebra

۵۷-کتاب جبر جابجایی M. Reid-undergraduate_commutative_algebra

۵۸- کتاب introduction.to.lie.algebras

۵۹-کتاب Cox D., Little J., O'Shea D. Ideals, Varieties, and Algorithms

۶۰- کتاب مقدمه ای بر جبر-روتمن-Rotman - A First Course in Abstract algebra 3e

۶۱- کتاب جبر همولوژی-روتمن-Rotman-An_Introduction_to_Homological_Algebra

۶۲- کتاب تئوری ایده آلها-----Ideal Theory--Northcott

۶۳-کتاب هندسه و توپولوژی-geometry_and_topology-M.Reid

۶۴- کتاب هندسه جبری-Reid M. Undergraduate algebraic geometry

۶۵- کتاب مدولهای مدرج یاگریدینگ- Nastasescu,Oystaeyen. Graded and Filtered Rings and Modules

66- کتاب گامهایی در جبر جابجایی- شارپ-Steps in Commutative Algebra-R-فرستنده:علیرضا عقیلی

۶۷- کتاب نظریه نمایش گروه های متناهی-issacs,CHARACTER THEORY OF FINTE GROUPS-فرستنده خانم سام نیا-با کیفیت بالا-۱۳مگابایت


۶۸-کتاب جبر باناخ- Banach Algebras and the General Theory of Algebras-Theodore W. Palmer

۶۹- کتاب هندسه جبری--Daniel Bump--Algebraic Geometry---به درخواست آقای ابدالی

۷۰-کتاب  جبر همولوژی نورثکات northcott_homological_algebra

۷۱-کتاب A Course on Group Theory By John S. Rose-فرستنده خانم غفوریان با تشکر ویژه از ایشون

۷۲-کتاب حل تمرینات نخستین درس در جبر مجرد(فرالی)-1st_course_in_abstract_algebra_fraleigh

۷۳- کتاب لوکال کوهمولوژی-(کوهمولوژی موضعی)- گروتندیک  local cohomology-Grothentieck-فرستنده خانم نیازی اصیل

۷۴- کتاب The Heart of Cohomology-GORO KATO-فرستنده خانم نیازی اصیل

۷۵- کتاب Stable module Theory-فرستنده خانم نیازی اصیل

۷۶- کتاب عالی-حلقه های کوهن مکالی-هرزوگ-برونس-Cohen Macaulay Ring_Depth-Regular-Bruns Hezog-فرستنده خانم نیازی اصیل

۷۷- کتاب نظریه کد -Coding and Cryptography

۷۸-کتاب نظریه کد و کاربردها-Coding Theory - Algorithms, Architectures, and Applications

۷۹- کتاب گروه های کوانتومی-Chari.&.Pressley.-.Guide.to.quantum.groups

۸۰- کتاب Dieck T. Quantum Groups and Knot Algebra

۸۱- کتاب Gerstenhaber-Algebras,.bialgebras,quantum.groups,and.algebraic.deformation

 ۸۲- کتاب حلقه کسرها- ring of quotients

 ۸۳- کتاب Irreducible polynomials theory

۸۴- کتاب Scholz, E. The Introduction of Groups into Quantum Theory

۸۵- کتاب حل تمرین نظریه حلقه ها- solutions-Exercises_in_Classical_Ring_Theory

 ۸۶- کتاب Macdonald I.G. Symmetric Functions and Orthogonal Polynomialsفرستنده خانم سام نیا

۸۷-کتاب sagan,the symmetric group- فرستنده خانم سام نیا

۸۸- کتاب-درسهایی از حلقه ها و مدولها-نورثکات-D. G. Northcott,Lessons on Rings, Modules, and Multiplicities 

۸۹- کتاب Zero Dimensional Commutative Rings [Anderson

۹۰- کتاب Trends in Commutative Algebra

۹۱- کتاب Topology General & Algebraic (2009)-D. CHATTERJEE

92- کتاب Theory of Categories [Mitchell

93- کتاب ribes_zalesskii_profinite_groups

94- کتاب Gerard J. Murphy - C~-Algebras and Operator Theory

95- کتاب Approximate Commutative Algebra (2009) Robbiano L., Abbott J

96- کتاب abelian_groups_rings_modules_and_homological_algebra

۹۷- کتاب 1one-Dimensional Cohen-Macaulay Rings-Eben Matlis

۹۸- کتابAn introduction to commutative algebra-Huishi-Li

99- کتاب Localization in Noetherian Rings-JATEGAONKAR

100- کتابIntegral Closure of Ideals, Rings, and Modules-Swanson, Huneke

101- کتابNoncommutative Noetherian rings (2ed.2001-McConnell J.C., Robson J.C

102- کتاب حل تمرین-جبر جابجایی و پیشرفته-exercise_in_basic_ring_theory-hamburg

103- کتاب Algebraic Graph Theory -godsil_royle

104- کتاب Topics in Algebraic Graph Theory-beineke_wilson

۱۰۵- کتاب جبر همولوژی-Vermani L.R. An elementary approach to homological algebra-فرستنده خانم رضاییان

۱۰۶ کتاب Lectures on Injective Modules

۱۰۷- کتاب حلقه ها و میدانها-کاپلانسکی-Kaplansky I. Fields and rings

۱۰۸-  الف) کتاب جبر ناجابجایی-farb-keith-dennis - NonCommutative Algebra  

         ب)   نسخه۲ کتاب بالا  با کیفیت بهتر

۱۰۹- کتاب جبر- Algebra-martin-Isaac

۱۱۰- کتاب مدولها وحلقه ها-Modules and rings-John Dauns

۱۱۱- کتاب An invitation to algebraic geometryKaren E Smith- let

۱۱۲- کتاب isenbud_the_geometry_of_syzygies_a_second_course_in_commutative_algebra_and_algebraic_geometry

۱۱۳- کتاب جالب برای جبر پیشرفته وجابجایی-Foundations of modules

۱۱۴- کتاب Ronald S. Irving-Integers,Polynomials,and Rings

۱۱۵- کتاب ring theory and algebraic geometry

۱۱۶- کتاب جبر-ج۱- van.der.Waerden,.Algebra,.Vol.I,.7th.ed

۱۱۷- کتاب جبر-ج۲- van.der.Waerden,.Algebra.Vol.II,.5th.ed.

۱۱۸- کتاب توابع هیلبرت-syzigies and hilbert functions

۱۱۹- کتاب نظریه حلقه های جابجایی-cahen_-_commutative_ring_theory

۱۲۰ -   الف) کتاب جبر همولوژی-فاکس بی-کتابی روان و جالب-برای جبر پیشرفته هم خوبه--Homological Algebra-foxby-با عنایت ویژه خانم نیازی اصیل

        ب) کتاب جبر همولوژی-فاکس بی-نسخه کم حجم djvu

۱۲۱- کتاب نظریه گالوا-Stewart I. Galois theory (3ed. 2004

 122- کتاب نظریه گراف-وست-West_Graph Theory

123-کتاب عالی لوکال کوهمولوژی-شارپ-برادمن-local cohomology-brodmann-sharp

124- کتاب گروه ها و حلقه های-پاسمن- نامتناهی Passman_Infinite_Group_Rings

125- کتاب مجموعه ای در مورد کوهمولوژی موضعی(لوکال)-huneke-Lectures on Local Cohomology

126- کتاب گروه های متناهی--A Course on Finite Groups-H.E. Rose

127-کتاب جبر خطی پیشرفته Steven Roman -advanced_linear_algebra

128-کتاب درسهایی از جبر-A Course in Algebra-E. B. Vinberg

129- کتاب جبر-Algebra An Approach via Module-W.Adkins-S.H.Weintraub

130- کتاب همولوژی-Homology-Saunders Mac Lane

131- مسایلی در جبر پیشرفته-Problems_in_Higher_Algebra-Faddeev_Sominskii

132- کتاب جبر پیشرفته-Modern Algebra An Introduction-Sixth Ed-John.R.Durbin

133- کتاب جبر همولوژی-Relative_Homological_Algebra-Enochs_Jenda

134- کتاب حل المسایلی دیگر جبر جابجایی عطیه2004-شامل فصل11

۱۳۵-کتاب جبر ترکیبیاتی-استنلی-Stanley R.P. Combinatorics and commutative algebra

۱۳۶-کتاب جبر همولوژی-Weibel C.A. An introduction to homological algebra

۱۳۷-کتاب مدولهای آرتینی-شارپ-R. Y. SHARP, A method for the study of Artinian modules

نویسندگان

لینکستاندستگاه چاپ روی لیوان بشقاب کلاه کاشی تیشرت و ...


اخذ اقامت تجاری بلاروس

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :